Christelijk Gemengd Koor Con Amore Bennekom 
               reeds vanaf 23 september 1970 zingen wij met liefde voor muziek !                


NIEUWS  :


Na bijna 53 jaar te hebben bestaan, heeft het bestuur een moeilijk          besluit moeten nemen, namelijk het per 1 juli 2023 stopzetten van                alle activiteiten van Con Amore.


De officiële opheffingsdatum is uiterlijk 31 december 2023.


Een van de redenen hiervan is o.a. de terugloop van het aantal leden,          de vergrijzing; en het is niet meer verantwoord om een kwalitatief            goed optreden te verzorgen.

   Het bestuur van Christelijk Gemengd Koor Con Amore Bennekom.

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Deze website wordt per 31 december 2023 beeindigd.

De Webbeheerder.