Christelijk Gemengd Koor Con Amore Bennekom 
               reeds vanaf 23 september 1970 zingen wij met liefde voor muziek !                

Op woensdag 27 maart 2019 heeft de activiteitencommissie als jaarlijkse activiteit een etentje georganiseerd in de Molen te Harskamp.      

    Een indruk hiervan vindt u hieronder :