Christelijk Gemengd Koor Con Amore Bennekom    1970  - 2020 
                           al 50 jaar met liefde voor muziek .................................                   

Het Christelijk Gemengd Koor Con Amore Bennekom is op 23 september 1970 opgericht door enige zangliefhebbers, waarvan er een aantal nog steeds lid zijn.

In de loop van de jaren hebben verschillende dirigenten de leiding gehad. De eerste dirigent was Jaap Jan Hunze; de langste tijd als dirigent schrijft Gerard Rietveld wel op zijn naam. In zijn periode als dirigent trad het koor ook buiten de landsgrenzen en werden succesvolle koorreizen georganiseerd naar Denemarken, Engeland en Duitsland.; tevens waren er optredens op radio en tv.

Ook Tineke van Dijk - Diepeveen is gedurende vele jaren dirigente van Con Amore geweest.

 Vanaf november 2016 is Jannie Wichards - van Duuren onze dirigent; zij weet het koor met haar enthousiasme te motiveren en zorgt ervoor dat de repetities in een goede en ontspannen sfeer verlopen, waarbij het goede presteren niet uit het oog wordt verloren.

Con Amore Bennekom streeft er naar om één keer per jaar een groot concert te geven; daarnaast verlenen wij onze medewerking aan kerkdiensten en zingen wij in verzorgingshuizen.

Als koor maken wij tijdens veel concerten en uitvoeringen maken wij graag gebruik van de vakkundige en bekwame begeleiding van Jos Teeuw (orgel) en Eelco Vos (piano).

Onze muziekcommissie zorgt er in samenwerking met de dirigent voor dat wij een zeer gevarieërd   en afwisselend  repertoire ten gehore kunnen brengen, waarbij een uitdaging om een moeilijk muziekstuk in te studeren niet uit de weg wordt gegaan.   

Een overzicht van ons repertoire vindt u  op pagina  :     repertoire    

Daarnaast kent het koor ook nog een activiteitencommissie, die regelmatig verlotingen organiseert    en niet te vergeten het jaarlijkse etentje; tevens worden er speciale verkoopacties gehouden om de activiteiten te kunnen bekostigen.

De data van de verlotingen en andere activiteiten staan op pagina :      contact   

Naast een gezellige sfeer is de onderlinge verbondenheid erg groot. 

 

Het logo van Con Amore Bennekom bestaat uit 2 omgekeerde muzieksymbolen.

Deze vormen in het midden een hart, het symbool van liefde

Con Amore is een Italiaanse muziekterm die aangeeft dat een stuk of een passage uitgevoerd dient te worden op een lieflijke-liefdevolle manier.  Deze term wordt naar het  Nederlands vertaald als:                   MET LIEFDE .

           

             Graag zingen wij u ook eens voor u .

                          Interesse ? 

                  Voor informatie of vragen kunt u zich wenden  tot onze secretaris Glijn Groen;                                      telefonisch bereikbaar onder nr. 06-25053034                                                        

                  of via  e-mail  :  cgkconamorebennekom@gmail.com

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wilt u meer weten ?  Klik dan op één van de tabbladen om meer te lezen over het desbetreffende          onderwerp.