Christelijk Gemengd Koor Con Amore Bennekom 
               reeds vanaf 23 september 1970 zingen wij met liefde voor muziek !                

Het Christelijk Gemengd Koor Con Amore Bennekom is op 23 september 1970 opgericht door enige zangliefhebbers, waarvan er een aantal nog steeds lid zijn.

In de loop van de jaren hebben verschillende dirigenten de leiding gehad. De eerste dirigent was Jaap Jan Hunze; de langste tijd als dirigent schrijft Gerard Rietveld wel op zijn naam. In zijn periode als dirigent trad het koor ook buiten de landsgrenzen en werden succesvolle koorreizen georganiseerd naar Denemarken, Engeland en Duitsland.; tevens waren er optredens op radio en tv.

Ook Tineke van Dijk - Diepeveen is gedurende vele jaren dirigente van Con Amore geweest.

 Vanaf november 2016 is Jannie Wichards - van Duuren onze dirigent; zij weet het koor met haar enthousiasme te motiveren en zorgt ervoor dat de repetities in een goede en ontspannen sfeer verlopen, waarbij het goede presteren niet uit het oog wordt verloren.

Con Amore Bennekom streeft er naar om één keer per jaar een groot concert te geven; daarnaast verlenen wij onze medewerking aan kerkdiensten en zingen wij in verzorgingshuizen.

Als koor maken wij tijdens veel concerten en uitvoeringen maken wij graag gebruik van de vakkundige en bekwame begeleiding van Jos Teeuw (orgel) en Eelco Vos (piano).

Onze muziekcommissie zorgt er in samenwerking met de dirigent voor dat wij een zeer gevarieërd   en afwisselend  repertoire ten gehore kunnen brengen, waarbij een uitdaging om een moeilijk muziekstuk in te studeren niet uit de weg wordt gegaan.   

Een overzicht van ons repertoire vindt u  op pagina  :     repertoire    

Daarnaast kent het koor ook nog een activiteitencommissie, die regelmatig verlotingen organiseert    en niet te vergeten het jaarlijkse etentje; tevens worden er speciale verkoopacties gehouden om de activiteiten te kunnen bekostigen.

De data van de verlotingen en andere activiteiten staan op pagina :      contact   

Naast een gezellige sfeer is de onderlinge verbondenheid erg groot. Het LOGO van CON AMORE bestaat uit 2 omgekeerde muzieksleutels.                                          Deze hebben in het midden de vorm van een HART, het symbool van LIEFDE.

CON AMORE is een Italiaans woord en betekent  "MET LIEFDE".    Tevens is CON AMORE een muziekterm die aangeeft dat een muziekstuk of een gedeelte daarvan uitgevoerd dient te worden op een LIEFDLIJKE/LIEFDEVOLLE manier.                                                                                                                                                                                                                                                    


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per 31 december 2023 houdt Con Amore op te bestaan   ( zie pagina   NIEUWS)