Christelijk Gemengd Koor Con Amore Bennekom 
               reeds vanaf 23 september 1970 zingen wij met liefde voor muziek !                

 

   bestuur :  

    dagelijks bestuur :   

    voorzitter                                       Janny Stork   

    secretaris                                      Glijn Groen                                                                                    

   penningmeester                            Bart van Roekel  


    overige bestuursleden :                                                                                                                            bibliothecaris                                Nel Bronkhorst                                                                                    algemeen bestuurslid                   Ina van Bruxvoort 

............................................................................................................................................................       

     Contactgegevens secretariaat : 

      e-mailadres         :        cgkconamorebennekom@gmail.com                                                                   telefoonnummer    :      06 - 25053034