Christelijk Gemengd Koor Con Amore Bennekom    1970  - 2020 
                           al 50 jaar met liefde voor muziek .................................                   

 

   bestuur :  

dagelijks bestuur:   

voorzitter                                       Janny Stork   

secretaris                                      Glijn Groen                                                                                        

penningmeester                            Bart van Roekel   


overige bestuursleden:                                                                algemeen adjunct                        Sieta Stoffer                                                                                       bibliothecaris                                Herman Korblet                                                                                   algemeen bestuurslid                   Ina van Bruxvoort 

............................................................................................................................................................

 Contactgegevens secretariaat : 

e-mailadres  :              cgkconamorebennekom@gmail.com                                                                   telefoonnummer    :     06 - 25053034