Christelijk Gemengd Koor Con Amore Bennekom     
                        met liefde voor muziek ...........                                   

 

   bestuur :  

dagelijks bestuur:   

voorzitter                                       Janny Stork                                                                                          secretaris                                    Glijn Groen                                                                                          penningmeester                          Bart van Roekel   

overige bestuursleden:                                                     algemeen adjunct                          Sieta Stoffer                                                 bibliothecaris                                 Herman Korblet                                              algemeen bestuurslid                   Ina van Bruxvoort 

............................................................................................................................................................

     Contactgegevens secretariaat : 

    e-mailadres  :              cgkconamorebennekom@gmail.com                                                                   telefoonnummer    :     06 - 25053034