Christelijk Gemengd Koor Con Amore Bennekom     
                        met liefde voor muziek ...........                                   

 

   bestuur :  

   voorzitter                                      Janny Stork   

   secretaris                                     Glijn Groen              

  penningmeester                            Bart van Roekel       

   algemeen adjunct                         Sieta Stoffer

   bibliothecaris                                Herman Korblet

   algemeen bestuurslid                   Ina van Bruxvoort 

 

............................................................................................................................................................

 

 

    Contactgegevens secretariaat :

 

    e-mailadres  :              cgkconamorebennekom@gmail.com                                                                   telefoonnummer    :     06 - 25053034