Christelijk Gemengd Koor Con Amore Bennekom 
               reeds vanaf 23 september 1970 zingen wij met liefde voor muziek !                
Con Amore voldoet aan de privacywetgeving in het kader van de AVG.


Vertrouwelijke gegevens zijn alleen beschikbaar voor leden van Con Amore en deze gegevens zijn beschermd d.m.v. een inlogcode.


De leden wordt dringend verzocht om de vertrouwelijke gegevens ALLEEN VOOR EIGEN GEBRUIK te raadplegen en niet aan derden te verstrekken.


De webmaster.