Christelijk Gemengd Koor Con Amore Bennekom    1970  - 2020 
                           al 50 jaar met liefde voor muziek .................................                   

         Hartelijk welkom op de website                                                        van                                                                  Christelijk Gemengd Koor                                               Con Amore Bennekom 

                                         

         Wij zijn een enthousiast koor.

       Jannie Wichards-van Duuren is onze inspirerende dirigent.

      

         Maandagavond is onze repetitie-avond ;

        dan wordt er flink gestudeerd om ons                                                                     de muziek eigen te maken voor :                                                                                                       een concert                                                                                                                                                                                                                           medewerking te verlenen aan :                                                                                                         een kerkdienst                                                                                                                                                                                                                       en te zingen in :                                                                                                                                 een verzorgingshuis                                                                                                 een instelling


    Con Amore Bennekom is een  CHRISTELIJK  koor, wat zich uit in de      

       muziekkeuze; het openen van de repetitie-avond met, meestal,

       een gedicht, en aan het einde van de repetities wordt een slotlied

       gezongen, dat door één of meerdere koorleden is uitgekozen. 

       Zin om lid te worden ?    

     Kom dan eens op een repetitie-avond meezingen  ! ...................................................................................................................

   zie mededelingen aan de rechterzijde van deze bladzijde !

  

      Meer bijzonderheden kunt u lezen op de pagina :    lid / donateur worden  ?     

             

 

 

  

      Con Amore Bennekom is aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zangers Bond           onder relatienummer 10217 ,  website:  www.kczb.nl

 

         en bij de Edese Federatie van Zang- en Oratoriumverenigingen (EFZO),                                                             website :   https://www.efzo.nl