Christelijk Gemengd Koor Con Amore Bennekom 
               reeds vanaf 23 september 1970 zingen wij met liefde voor muziek !                

         Hartelijk welkom op de website                                                            van                                                                    Christelijk Gemengd Koor                                              Con Amore Bennekom 

                                         

         Wij zijn een enthousiast koor.

       Jannie Wichards-van Duuren is onze inspirerende dirigent.

      

         Maandagavond is onze repetitie-avond ;

        dan wordt er flink gestudeerd om ons                                                                     de muziek eigen te maken voor :                                                                                                       een concert                                                                                                                                                                                                                           medewerking te verlenen aan :                                                                                                         een kerkdienst                                                                                                                                                                                                                       en te zingen in :                                                                                                                                 een verzorgingshuis                                                                                                 een instelling


    

      Con Amore Bennekom is een CHRISTELIJK  koor, wat zich                                 uit in de muziekkeuze; het openen van de repetitie-avond                                   met meestal een gedicht, en aan het einde van de repetities                              wordt een slotlied gezongen, dat door één of meerdere koorleden is                uitgekozen.    

       Zin om lid te worden ?    

     Kom dan eens op een repetitie-avond meezingen  ! ...................................................................................................................

   zie mededelingen aan de rechterzijde van deze bladzijde !            Meer bijzonderheden kunt u lezen op de pagina :    lid / donateur worden  ?     

             

 

 

  

      Con Amore Bennekom is aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zangers Bond           onder relatienummer 10217 ,  website:  www.kczb.nl

 

         en bij de Edese Federatie van Zang- en Oratoriumverenigingen (EFZO),                                                             website :   https://www.efzo.nl